அன்புடன் வரவேற்கிறான் உங்கள்

வந்தே மாதரம்--சுதந்திர தின நினைவுகள்:-

தாய் மண்ணை வணக்கம் 

வந்தே மாதரம்................... வந்தே மாதரம்.................
Vandemataram


சுதந்திர தின நினைவுகள்:-

Valentines Day, new yearfriendship day .
 Every1 celebrates n msgs b4 10 days regarding that,
 But independence day there is no advance 
msg from anyone, let us celebrate the 
independence day at least from now 
PROUD TO BE AN இந்தியன்
Aug. 15, 1947: Mountbatten swears Nehru in as Prime Minister of India 

TRAIN TO PAKISTAN; India 1947. Trains packed with refugees - Hindus and Sikhs headed for India, and Muslims headed for Pakistan - were convenient targets for gangs of killers on both sides of the border. Inadequately protected 'Refugee Specials' were typically stopped, and the occupants butchered, several times in the course of the journey. 
1971: Indira Gandhi reviews the troops, in the context of militaryand diplomatic preparations for the Bangladesh War. Ghandhiji Addressing people 


1948: The news of Gandhi's assassination hits the streets. A stunned crowd gathers in Calcutta. 


1948: Crowds in New Delhi wait for a glimpse of Gandhi's funeral procession. 
A Library being divided at the time of partition. Heart trembles to see this sight and it is tough to imagine the state of the nation at the moment when people needed to hold hands. 


Nehru and Gandhi at AICC meeting, July 1946 


The dead - Punjab, 1947

0 comments:

Post a Comment

நண்பர்களே வாருங்கள்

தலைவர்

தலைவர்

CLOCK

Popular Posts

Followers

Rank

tamil blogs traffic ranking

I GOT

weather

bloguez.com

END

About this blog

There was an error in this gadget

My Blog List

TAMIL MP3 SONG

Amazon Contextual Product Ads